THÔNG BÁO

Bắt đầu kể từ ngày 26/10/2020: Để  đảm bảo quyền lợi cho các nhà cung cấp(NCC) và khách hàng, yêu cầu tất cả các NCC bổ sung hình  ảnh xác minh cho tất cả các em đang hoạt động

Ảnh xác minh bao gồm: Ảnh bảng tên có thể hiện đầy đủ  ngày -tháng – năm,  dòng chữ kynu2.net và gửi cho ADMIN để xác minh bài viết.

  –  NNC nào không cập nhật đầy đủ hồ sơ theo quy định sẽ bị xoá bài, và xóa tài khoản mà không cần báo trước, thời hạn là đến hết ngày 30/10/2020

Đối với các bài đăng mới:
-Bắt buộc gửi lại toàn bộ ảnh không che mặt phù hợp với ảnh đã đăng trên bài đăng.
Kèm thêm 1 ảnh xác minh cầm giấy viết tay ngày tháng năm.

-Tất cả những bài đăng không gửi được ảnh không che mặt phù hợp với ảnh đăng trong bài,và xác minh sẽ bị xóa theo quy định mà không cần thông báo..

BQT Thông báo.

Tên hiển thị
Email
Bình luận của bạn

© 2021 KN